Bilda regionförening

Att Svenska Ödemförbundet har många regionförenignar är av högsta vikt för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig på din ort. En regionförening kan förutom att påverka politiker och vårdhavare i just sitt län också vara en plattform för likasinnade att träffas på och kunna utbyta erfarenheter.

Vid en uppstart av en regionförening behövs först och främst en interimstyrelse som planerar inför bildandet.
Under hela processen stöttar och hjälper SÖF till om det uppstår några frågetecken och efter bildandet utgår ett startbidrag som hjälper föreningen att komma igång med aktiviteter på orten.

Dokument för att förenkla bildandet:

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.