Bli medlem

Du ansöker om medlemskap i formuläret nedan. Där väljer du medlemskategori, vilken diagnos du är intresserad av samt eventuell regionförening. Din anmälan bekräftas automatisk och du väljer hur du vill betala medlemsavgiften. När du blivit medlem skickas ett välkomstpaket per post. Har du frågor om medlemskap i förbundet, kontakta oss gärna på telefon 08-121 513 16 eller till medlem@svenskaodemforbundet.se

Medlemsförmåner
  • Välkomstpaket med innehåll som är anpassat till din medlemskategori och diagnos
  • Informationsmaterial om ödem och om Svenska Ödemförbundet 
  • Tidningen Lymfan fyra gånger per år (gäller ej Stödmedlem)
  • Kostnadsfri/reducerad avgift vid SÖF:s konferenser (för företag gäller 1 representant/företag) 
  • Medical Alert Card (gäller endast personer med ödem)
  • Åtkomst till SÖF:s slutna grupp på Facebook (för företag gäller 1 representant/företag). Din medlemsavgift måste vara betald och registrerad för att få åtkomst till gruppen.
  • Möjlighet att få stöd av SÖF:s stödpersoner
  • Nyhetsbrev via e-post
  • Rabatter hos SÖF:s samarbetspartners
  • Företag som annonserar helårsvis har 10 procents rabatt på annonspriset.
Medlemsrabatter

Som medlem kan du ta del av rabatter hos nedanstående företag:

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Svenska Ödemförbundet och dess lokalföreningar

Genom att bli medlem godkänner du att SÖF registrerar dina adressuppgifter samt dessutom den/de diagnoser, du är intresserad av. Att ange intresseområde=diagnos/er är frivilligt men i vårt påverkansarbete gentemot vårdinstanser och myndigheter är denna statistik tunga argument. Med uppgift om
intresse/diagnos kan SÖF snabbt rikta information till olika intressegrupper. SÖF PersonuppgiftsOmbud (PuO) ansvarar för att alla personuppgifter behandlas enligt GDPR. Avtal SÖF och SÖF Regionförening säkrar personuppgiftshanteringen för dig
som också ingår i en SÖF Regionförening.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.