08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Bli medlem

Som medlem i Svenska Ödemförbundet får du ta del av en mängd med förmåner och rabatter.

Du ansöker om medlemskap i formuläret nedan

Där väljer du medlemskategori, vilken diagnos du är intresserad av samt eventuell regionförening. Din anmälan bekräftas automatisk och du väljer hur du vill betala medlemsavgiften. När du blivit medlem skickas ett välkomstpaket per post. Har du frågor om medlemskap i förbundet, kontakta oss gärna på telefon 08-121 513 16 eller till sof@foreningshuset.se

Medlemskategorier och förmåner

Privatpersoner

Ordinarie medlem – person med kroniskt eller odiagnosticerat ödem: Person med primärt och/eller sekundärt lymfödem eller följande sjukdomar/tillstånd som kan utvecklas till lymfödem: lipödem, Dercum, venösa ödem, immobilitetsödem och vaskulära anomalier (kärlmissbildningar) samt relaterade komplikationer. Medical Alert Card Rösträtt: Ordinarie medlem som är närvarande vid årsmötet. Ordinarie medlem som inte är myndig kan företrädas av närstående. Medlemstidningen Lymfan 4 ggr/år per post. Nyhetsbrev via e-post (arkiveras på Min sida Medlemsavgift 300 SEK/Kalenderår

Stödmedlem: Närstående till ordinarie medlem eller person som stöttar SÖF:s verksamhet. Stödmedlem kan vara folkbokförd på annan ort inom eller utanför Sverige, med eller utan svenskt medborgarskap. Yttrande och förslagsrätt vid årsmöte. Digital tillgång till medlemstidningen Lymfan via Min sida Nyhetsbrev via e-post (arkiveras på Min sida Medlemsavgift 125 SEK/Kalenderår)

Stödmedlem + utskick: Som Stödmedlem ovan men får medlemstidningen Lymfan 4 ggr/år per post. Medlemsavgift; 300 SEK/Kalenderår

Vårdpersonal: Person som arbetar/arbetat som läkare, lymfterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och yrken relaterade till lymfologi, diagnostik och behandling av kroniska ödem. Yttrande och förslagsrätt vid årsmöte. Medlemstidningen Lymfan 4 ggr/år per post. Nyhetsbrev via e-post (arkiveras på Min sida) Medlemsavgift 300 SEK/Kalenderår)

Medlemsförmåner Privatpersoner:

Välkomstpaket med innehåll som är anpassat till din medlemskategori och diagnos

Informationsmaterial om ödem och om Svenska Ödemförbundet

Kostnadsfri/reducerad avgift vid SÖF:s konferenser, webbinarier och workshops

Åtkomst till SÖF:s slutna grupp på Facebook

Möjlighet att få stöd av SÖF:s stödpersoner

Nyhetsbrev via e-post (arkiveras på Min sida)

Rabatter hos SÖF:s samarbetspartners

Företag/organisationer

Företag/organisationer – Företag eller organisation som stödjer SÖF:s verksamhet.

Välkomstpaket med 10 ex av SÖF:s informationsfoldrar

Medlemstidningen Lymfan 3 ex 4 ggr/år. Som annonsör ytterligare ett ex av Lymfan SÖF:s Nyhetsbrev via e-post Företaget kan representeras av en person som har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Kostnadsfri/reducerad avgift vid SÖF:s konferenser, webbinarier och workshops Rabatterat pris, 10%, på annonsering vid bokning av annonsutrymme (samma storlek) för hela året Medlemsavgift 1.025 SEK/Kalenderår

Medlemsrabatter

Som medlem kan du ta del av rabatter hos nedanstående företag:

  • Lymfterapi Norrort har kampanjer på olika produkter vid varje säsongsstart. Webbshop
  • medi lämnar 20 % i rabatt på köp av deras produkter via medi:s webbshop.
    Rabattkoden hittar du på Min sida.
  • RaMa Medical ger 20 % rabatt till alla medlemmar i SÖF på standardkompressionsprodukter. Beställ i webshop, Koden till shopen hittar du på Min Sida.
  • Thuasne Rabattkoden gäller ett obegränsat antal gånger för samtliga medlemmar. Beställ i deras webbshop. Koden gäller ej fraktavgift. Däremot kan du hämta ut produkterna fraktfritt i Thuasnes butik på Ringvägen i Stockholm. Alternativt handla över den fraktfria gränsen. Koden till shopen hittar du på Min Sida. 
Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Svenska Ödemförbundet och dess lokalföreningar

Genom att bli medlem godkänner du att SÖF registrerar dina adressuppgifter samt dessutom den/de diagnoser, du är intresserad av. Att ange intresseområde=diagnos/er är frivilligt men i vårt påverkansarbete gentemot vårdinstanser och myndigheter är denna statistik tunga argument. Med uppgift om
intresse/diagnos kan SÖF snabbt rikta information till olika intressegrupper. SÖF PersonuppgiftsOmbud (PuO) ansvarar för att alla personuppgifter behandlas enligt GDPR. Avtal SÖF och SÖF Regionförening säkrar personuppgiftshanteringen för dig
som också ingår i en SÖF Regionförening.

Läs mer

GDPR

Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EUs medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när de gäller personlig integritet.

Vad betyder GDPR för dig som medlem, för SÖF och för SÖF Lokalföreningar

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Den ställer större krav på alla som hanterar personuppgifter. Svenska Ödemförbundet hanterar dina personuppgifter för ändamål kopplat till vår verksamhet.

Personuppgifter som GDPR gäller är sådana som ensamt eller tillsammans med en annan uppgift kan identifiera dig som specifik person.

Vilka personuppgifter hanterar SÖF/SÖF Lokalförening?

Dina personuppgifter som du lämnat vid ansökan om medlemskap i SÖF; namn och adressuppgifter, e-post, födelseår och intresseområde (tidigare kallade vi det för diagnos) registreras och lagras i vårt medlemsregister.

När intresseanmälan behandlats i medlemsregistret blir dina personuppgifter tillgängliga även för SÖF Lokalförening, om det finns någon i ditt län/region.

I medlemsregistret registreras automatiskt när du har betalat medlemsavgiften.

Såväl SÖF som SÖF Lokalförening har också de verksamhetsrelaterade personuppgifter som kan vara anmälningar till evenemang och tillhörande deltagarförteckningar, namn och kontaktuppgifter till förtroendevalda, de uppgifterna hanteras i extern databas. Raderas efter genomförd aktivitet.

Var får SÖF personuppgifterna ifrån?

Det är de personuppgifter som du har lämnat vid din intresseanmälan att bli medlem samt när du anmäler dig till våra evenemang, seminarier och workshop.
Det är du som medlem/anhörig som informerar om ändring av personuppgifter som postadress, e-post med mera. Vi köper inte in automatisk uppdatering av adresserna i medlemsregistret

Vad använder SÖF personuppgifterna till?

Alla personuppgifter behandlas för något särskilt ändamål som ytterst styrs av SÖF Stadgar och den av årsmötet beslutad Verksamhetsplan. Det kan vara administration av medlemsregister och distribution av medlemstidningen Lymfan, e-distribution av Nyhetsbreven, nyttjande av medlemsförmåner, bokning av event, seminarier och workshop.

Vilka delar SÖF personuppgifter med?

SÖF delar medlemsregister med SÖF Lokalförening om du bor i ett län/region där vi har Lokalförening. Dessutom har varje medlem tillgång till ”sina” personuppgifter via Min sida.
I övrigt delar vi medlemsnummer, namn och adress till distributör av Lymfan samt vid avisering om medlemsavgift.

Hur länge sparas uppgifterna?

De sparas så länge ändamålet för uppgifterna kvarstår, det vill säga så länge som du är medlem. Information som behövs för bokförings- och arkivregler sparas enligt gällande regelverk. Personuppgifter som rör kursverksamhet och liknande sparas bara till och med att verksamheten har genomförts.

Har du frågor är du välkommen att skicka dem till medlem@svenskaodemforbundet.se

SÖFoch lokalföreningarnas integritetspolicy

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.