Styrande dokument 2023

Här nedan läser du styrande dokument 2023: Årsmötesprotokoll 2023 Stadgar för förbundet Stadgar för regionförening Verksamhetsplan 2023 Budget 2023

Remisser

Sverige har 21 landsting/regioner. De har alla egna riktlinjer för behandling/rehabilitering för lymfödem. Därför kan inte ett tydligt svar ges här. Du måste själv kontrollera vad som gäller i ditt landsting/din region. Primärvården kan remittera dig till lymfterapeut...

Utbildningar för vårdpersonal

Legitimerad vårdpersonal (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare) kan fortbilda sig till medicinsk lymfterapeut. Nedan finns några exempel på vidareutbildning. Tom Väisänen, lymfterapeut från Finland. tom.vaisanen@pp.inet.fi eller per telefon + 385 50...

Venösa ödem

Venösa ödem syns först vid anklarna och på fötterna. Svullnaden beror på att man inte har ett normalt fungerande vensystem i benen. Blodet ska forslas från fötterna till hjärtat och för att blodet inte ska backa tillbaka i våra vener när vi står upp, finns det klaffar...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.