Fråga SÖF:s kliniska rådgivare

Välkommen med dina frågor om kroniska ödem till SÖF:s kliniska rådgivare. Båda är leg.sjuksköterskor och medicinska lymfterapeuter och har en lång erfarenhet av att behandla kroniska ödem. Helena svarar främst på frågor om lymfödem och Sue om lipödem och Dercum (fettvävnadssjukdomar).

Helena Janlöv Remnerud

Helenas dröm är att alla ska veta att de har ett lymfsystem och att alla ska veta hur man själv kan påverka lymfsystemet mer effektivt vid en svullnad.

Vill du ställa en fråga till Helena?
Mejla till fragaterapeuten@svenskaodemforbundet.se

Skriv i ämnesraden: Fråga till Helena

Sue Mellgrim

Sues dröm är att det en dag ska finnas ett kunskapscenter för alla typer av kroniska ödem, där forskning och klinisk kunskap tillsammans ska verka för en utvecklande god vård.

Vill du ställa en fråga till Sue?
Mejla till fragaterapeuten@svenskaodemforbundet.se

Skriv i ämnesraden: Fråga till Sue

Frågor och svar kan komma att publiceras i tidningen Lymfan om frågorna är av allmänt intresse. Vi kommer att fråga om du godkänner publicering. Inga namn kommer att visas.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.