GDPR

Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EUs medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när de gäller personlig integritet.

Vad betyder GDPR för dig som medlem, för SÖF och för SÖF Lokalföreningar

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Den ställer större krav på alla som hanterar personuppgifter. Svenska Ödemförbundet hanterar dina personuppgifter för ändamål kopplat till vår verksamhet.

Personuppgifter som GDPR gäller är sådana som ensamt eller tillsammans med en annan uppgift kan identifiera dig som specifik person.

Vilka personuppgifter hanterar SÖF/SÖF Lokalförening?

Dina personuppgifter som du lämnat vid ansökan om medlemskap i SÖF; namn och adressuppgifter, e-post, födelseår och intresseområde (tidigare kallade vi det för diagnos) registreras och lagras i vårt medlemsregister.

När intresseanmälan behandlats i medlemsregistret blir dina personuppgifter tillgängliga även för SÖF Lokalförening, om det finns någon i ditt län/region.

I medlemsregistret registreras automatiskt när du har betalat medlemsavgiften.

Såväl SÖF som SÖF Lokalförening har också de verksamhetsrelaterade personuppgifter som kan vara anmälningar till evenemang och tillhörande deltagarförteckningar, namn och kontaktuppgifter till förtroendevalda, de uppgifterna hanteras i extern databas.  Raderas efter genomförd aktivitet.

Var får SÖF personuppgifterna ifrån?

Det är de personuppgifter som du har lämnat vid din intresseanmälan att bli medlem samt när du anmäler dig till våra evenemang, seminarier och workshop.
Det är du som medlem/anhörig som informerar om ändring av personuppgifter som postadress, e-post med mera. Vi köper inte in automatisk uppdatering av adresserna i medlemsregistret

Vad använder SÖF personuppgifterna till?

Alla personuppgifter behandlas för något särskilt ändamål som ytterst styrs av SÖF Stadgar och den av årsmötet beslutad Verksamhetsplan. Det kan vara administration av medlemsregister och distribution av medlemstidningen Lymfan, e-distribution av Nyhetsbreven, nyttjande av medlemsförmåner, bokning av event, seminarier och workshop.

Vilka delar SÖF personuppgifter med?

SÖF delar medlemsregister med SÖF Lokalförening om du bor i ett län/region där vi har Lokalförening. Dessutom har varje medlem tillgång till ”sina” personuppgifter via Min sida.
I övrigt delar vi medlemsnummer, namn och adress till distributör av Lymfan samt vid avisering om medlemsavgift.

Hur länge sparas uppgifterna?

De sparas så länge ändamålet för uppgifterna kvarstår, det vill säga så länge som du är medlem. Information som behövs för bokförings- och arkivregler sparas enligt gällande regelverk. Personuppgifter som rör kursverksamhet och liknande sparas bara till och med att verksamheten har genomförts.

Har du frågor är du välkommen att skicka dem till medlem@svenskaodemforbundet.se

SÖFoch lokalföreningarnas integritetspolicy

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.