Ge en gåva

Som givare är du med oss och kämpar för att SÖF:s vision ”att alla som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet” ska kunna förverkligas.

Din gåva bidrar till

  • att kunskap om kroniska ödem kan spridas till fler
  • att politiker och beslutsfattare får hjälp att fatta beslut som är bra för personer med kroniska ödem
  • att det kan forskas mera på lymfologi och lymfatiska sjukdomar och
  • att drabbade av kroniskt ödem kan leva ett bra liv med sin sjukdom

Stor tack för ditt bidrag!

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.