08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Internationella samarbeten

Här samlas olika typer av internationella samarbeten

EURORDIS – Europe Rare Diseases

EURORDIS

VASCERN

Läs mer om VASCERN här

VASCERN PPL

Inom EU finns organisationen VASCERN som har som syfte att driva och lyfta frågor som kan förbättra vården för människor med vaskulära kroniska tillstånd, som till exempel lymfödem.
Här samlar man de främsta experterna så att den forskning och nya rön som finns kommer patienterna till nytta. Nyligen har man sammanställt de råd som finns angående hudvård för individer med lymfödem och vad man kan göra själv som egenvård och varför det är viktigt.
SÖF har en representant i VASCERN PPL, Primärt lymfödem, som driver våra frågor i specialistgruppen tillsammans med andra patientföreträdare.

VASCERN PPL

Rekommendationer för hudvård

Graviditet och primära lymfödem

Patientflödesalgoritm för Barnlymfödem och Primärt Lymfödem

LWA

Videos on demand – Lipedema World Congress

Representatives Talk

Danielle Makowsky (SÖF Svenska Ödemförbundet)

Riktlinjer för behandling av lipödem enligt US Standard of care

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.