08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Kunskapsbank

Här har vi samlat sidorna om olika typer av kroniska ödem, dess symptom och behandlingar samt annan nyttig information.

Läs Helena Janlöv Remneruds enkla och lättlästa texter med grundläggande information för den som lever med kroniskt ödem. 

Lymfödem

Vad är lymfödem? Information om diagnos och behandling

Lipödem

Vad är lipödem? Information om diagnos och behandling

Dercum

Vad är Dercums sjukdom?

Venösa ödem

Vad är venösa ödem? 

Egenvård

Tips & Fysisk aktivitet

Lymfsystemet

Informationsfilm om lymfsystemet

Rehabilitering

Remisser, rehabilitering

Utbildning

Olika utbildningar inom lymfologi för vårdpersonal.

Kroniska Ödem

Informationsblad om
kroniska ödem

Lipödem

Faktablad om lipödem

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.