Rehabilitering, remisser och sjukskrivning

 

Sverige har 21 landsting/regioner. De har alla egna riktlinjer för behandling/rehabilitering för lymfödem. Därför kan inte ett tydligt svar ges här. Du måste själv kontrollera vad som gäller i ditt landsting/din region.

Primärvården kan remittera dig till lymfterapeut såvida inte din region godkänner besök utan remisskrav.

Om du genomgår cancerbehandling ska rehabilitering ingå i cancervården och din kontaktsjuksköterska/koordinator se till att du besöker en lymfterapeut om du har symtom på lymfödem. Där ska ditt behandlingsbehov kartläggas och eventuell behandling genomföras.

Om du misstänker att du har lymfödem efter cancerbehandling kontakta din onkologavdelning för remittering till lymfterapeut vid sjukhuset/i anslutning till sjukhusvården.

Det kan ta decennier efter avslutad cancerbehandling för ett lymfödem att uppstår. Primärvården är då den naturliga första kontakten som bör tillse att du får en tid hos en medicinsk lymfterapeut för utredning.

Vid behov av specialiserad cancerrehabilitering i Stockholm kan du få remiss av kontaktsjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal eller söka själv till Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting, 08-123 676 00.

Remissblankett för rehabilitering av lymfödem.

Om behov finns bör du få poliklinisk vård på en mottagning i ditt eget landsting (vid behov efter initial behandling på rehabiliteringsklinik). Medicinska lymfterapeuter har i flera fall landstingsavtal, så att du kan få fortsatt kontroll och behandling av ditt lymfödem, samt kontroll och förskrivning av kompressionsmaterial och adekvata hjälpmedel.

Det är viktigt att du som har lymfödem försäkrar dig om att lymfterapeuten har medicinsk grundutbildning med legitimation och adekvat tilläggsutbildning enligt till exempel Földi- eller Voddermetoden.

Lathund vid sjukskrivning hos Försäkringskassan

Marie-Louise Aijkens – jurist med specialisering inom offentlig rätt (http://marie-louise-aijkens.se/)

Det finns fyra rehabiliteringsanläggningar i Sverige, som alla har avtal med Stockholms läns landsting. Alla patienter i Sverige oavsett bostadsort har i dag rätt till poliklinisk (öppenvård) specialiserad vård vilket ger alla rätt, om läkare anser behov finns, att söka planerad specialiserad vård hos:

Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg

Mälargården Rehab Center

Olivia Rehabilitering

Centrum för cancerrehabiltiering i Stockholm

Patienter boende inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde kan genom en läkare ansöka om planerad specialiserad rehabilitering på ovanstående ställen. Detta görs via  Stockholms läns landstings specialremiss.  Förvaltningen på landstinget ska bevilja remissen men patient kan välja mellan ovanstående för sin planerade specialiserade rehabilitering.

Cancerrehabilitering – www.alltomcancerrehab.se

En samlingsplats för cancerberörda för den som eftersöker mer information om vanliga symtom/biverkningar vid cancersjukdom samt hur man bäst kan hantera dessa ovälkomna nya följeslagare i livet som exempelvis fatigue, cytohjärna och depression. Mycket information finns utspritt på nätet, men alltomcancerrehab.se samlar material till en plats och koncentrerar informationen till cancerrehabilitering och information som rör detta. Texterna på sidan är hämtade främst från 1177 och Cancerfonden, som ofta har bra och informationsrika texter, men där cancerrehabilitering endast är en del av allt informationsflöde.

Cancerrehabilitering (alltomcancerrehab.se)

  • syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling
  • sprida kunskap och fakta om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer

Rehabilitering debatt i Dagens Medicin

Till debatten

Det nationella Vårdprogrammet för cancerrehabilitering version 3.0 är uppdaterat. Vårdprogrammet är fastställt av Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) den 9 februari 2021.  Avsnittet om lymfödem ingår i uppdateringen och har nu fyra sidor – 29 till 32 – i vårdprogrammet. Vårdprogrammets rekommendation är att alla patienter med lymfödem bör bedömas av utbildad lymfterapeut kan därför äntligen implementeras. Alla regioner i landet måste se över sin organisation så att behoven kartläggs på ett ordnat sätt och patienten erbjuds behandling och kompressionshjälpmedel på jämlika villkor.

Läs hela vårdprogrammet här

Ge en gåva

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa!
Till Ge en gåva

Bli medlem

bidrar du till vår kamp för diagnos och behandling.
Till Bli medlem

Webbshop

Genom att handla i vår webshop stödjer du SÖF och sprider kunskap!
Till webbshop

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.