08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Rehabilitering, remisser och sjukskrivning

 

Sverige har 21 landsting/regioner. De har alla egna riktlinjer för behandling/rehabilitering för lymfödem. Därför kan inte ett tydligt svar ges här. Du måste själv kontrollera vad som gäller i ditt landsting/din region.

Primärvården kan remittera dig till lymfterapeut såvida inte din region godkänner besök utan remisskrav.

Om du genomgår cancerbehandling ska rehabilitering ingå i cancervården och din kontaktsjuksköterska/koordinator se till att du besöker en lymfterapeut om du har symtom på lymfödem. Där ska ditt behandlingsbehov kartläggas och eventuell behandling genomföras.

Om du misstänker att du har lymfödem efter cancerbehandling kontakta din onkologavdelning för remittering till lymfterapeut vid sjukhuset/i anslutning till sjukhusvården.

Det kan ta decennier efter avslutad cancerbehandling för ett lymfödem att uppstår. Primärvården är då den naturliga första kontakten som bör tillse att du får en tid hos en medicinsk lymfterapeut för utredning.

Vid behov av specialiserad cancerrehabilitering i Stockholm kan du få remiss av kontaktsjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal eller söka själv till Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting, 08-123 676 00.

Remissblankett för rehabilitering av lymfödem.

Om behov finns bör du få poliklinisk vård på en mottagning i ditt eget landsting (vid behov efter initial behandling på rehabiliteringsklinik). Medicinska lymfterapeuter har i flera fall landstingsavtal, så att du kan få fortsatt kontroll och behandling av ditt lymfödem, samt kontroll och förskrivning av kompressionsmaterial och adekvata hjälpmedel.

Det är viktigt att du som har lymfödem försäkrar dig om att lymfterapeuten har medicinsk grundutbildning med legitimation och adekvat tilläggsutbildning enligt till exempel Földi- eller Voddermetoden.

Lathund vid sjukskrivning hos Försäkringskassan

Marie-Louise Aijkens – jurist med specialisering inom offentlig rätt (http://marie-louise-aijkens.se/)

Det finns en rehabilieringsmottagning för avancerad specialiserad rehabilitering: Mösseberg.

Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg

Patienter boende inom Region Stockholm kan remitteras till Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm. Förvaltningen på landstinget ska bevilja remissen men patient kan välja mellan ovanstående för sin planerade specialiserade rehabilitering.

Centrum för cancerrehabiltiering i Stockholm

Lymfterapeuter i regionerna kan sökas via 1177 och via Regionföreningar/Stockholm.

Lymfödemmottagning Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Lymfödemmottagningen på Sabbatsbergs sjukhus tar emot patienter från hela Sverige; inte endast patienter från Region Stockholm.

Cancerrehabilitering – www.alltomcancerrehab.se

En samlingsplats för cancerberörda för den som eftersöker mer information om vanliga symtom/biverkningar vid cancersjukdom samt hur man bäst kan hantera dessa ovälkomna nya följeslagare i livet som exempelvis fatigue, cytohjärna och depression. Mycket information finns utspritt på nätet, men alltomcancerrehab.se samlar material till en plats och koncentrerar informationen till cancerrehabilitering och information som rör detta. Texterna på sidan är hämtade främst från 1177 och Cancerfonden, som ofta har bra och informationsrika texter, men där cancerrehabilitering endast är en del av allt informationsflöde.

Cancerrehabilitering (alltomcancerrehab.se)

  • syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling
  • sprida kunskap och fakta om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer

Rehabilitering debatt i Dagens Medicin

Till debatten

Vårdprogrammet har fastställts av Regionala RCC i samverkan. Programmet har ändrats radikalt och det är värdefullt för alla om har behandlats för cancer och går igenom rehabilitering att veta sina rättigheter och hur du kan bli hjälpt med att lära dig leva med eller efter cancer.

Läs hela vårdprogrammet här

Ge en gåva

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa!
Till Ge en gåva

Bli medlem

bidrar du till vår kamp för diagnos och behandling.
Till Bli medlem

Webbshop

Genom att handla i vår webshop stödjer du SÖF och sprider kunskap!
Till webbshop

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.