08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

5. Skillnaden mellan lymfödem och lipödem

jun 1, 2019 | Kunskapsbank

Lymfödem och lipödem

Det finns stora skillnader mellan lymfödem och lipödem. Att få rätt diagnos är viktigt för att få rätt behandling och rådgivning.

Lymfödem

Lymfödem kallas en svullnad som uppstått för att lymfsystemets större kärl inte fungerar som det ska. Lymfödem indelas i två kategorier beroende på vad orsaken är.

Primärt lymfödem. Uppstår när man är född med ett lymfsystem som inte är tillräckligt utvecklat. Orsaken till underfunktionen kan vara att det finns för få klaffar i systemet eller att lymfbanorna är för små, för få, eller missbildade på annat sätt. Primärt lymfödem upptäcks ofta som en oförklarlig svullnad som uppstår i en fot eller ibland i båda fötterna och sakta sprider sig uppåt mot knät. Om ödemet uppstår i båda benen brukar det oftast vara en sidoskillnad vid mätning av omkretsen.

Sekundärt lymfödem kallas det när en svullnad uppstår när ett normalt fungerande lymfsystem har skadats och därför inte arbetar med full kapacitet. En sådan skada kan uppstå genom en operation, ett slag eller en kraftig stukning som skadat stora lymfkärl. Vanligaste sekundära lymfödemet är lymfödem i en arm efter bröstcancerbehandling. Även bröstkorgen och bröstet kan drabbas av lymfödem om man gjort en bröstbevarande operation. Lymfödem kan också uppstå efter andra canceroperationer där man skadar stora lymfnodstationer, som i ett ben vid operation av prostata- eller underlivscancer eller på halsen och i ansiktet vid operationer av cancer i halsen eller munnen. Även vissa större ortopediska operationer kan ge lymfödem såsom vid knä- eller höftoperationer.

Lipödem

Lipödem drabbar oftast kvinnor men kan i enstaka fall drabba män. Lipödem kan ofta vara ärftligt och förekommer då hos flera kvinnor i släkten. Med modern teknik har man sett att vissa lymfkärl är onormalt krokiga, men man har inte kommit fram till exakt vad som orsakar lipödem. Lipödem börjar märkas som en bubblig, knölig fettväv som breder ut sig kring höfter och lår och som, med tiden, sprider sig nedåt benen till anklarna. Fötterna är dock normala liksom övre delen av kroppen. Blåmärken uppstår lätt då även blodkapillärerna kan vara försvagade. I senare stadier drabbas överkroppen och armarna men inte händerna. Obehandlat lipödem kan övergå i att även innehålla inslag av lymfödem. Lipödem kan inte diagnosticeras med lymfscintigrafi.

Lymfödem Lipödem
En icke-symmetrisk svullnad som uppstår i en kroppsdel där större lymfkärl är skadade Symmetriskt ökande svullnad/fettväv som börjar vid höfterna och sprider sig nedåt låren
Fotsvullnad vid primärt benlymfödem Fötterna normal storlek
Oftast ingen smärta vid beröring Smärta vid beröring
Vanligtvis inte lätt att få blåmärken Lätt att få blåmärken
Fettväven/huden känns hårdare och fastare att ta på och har slätare utseende än lipödem Fettväven känns mjuk och knölig samt har bubbligt utseende (celluliter)
Uppstår oftast inte i samband med hormonella svängningar Uppstår ofta i samband med hormonella svängningar vid pubertet, graviditet, eller klimakteriet
Både kvinnor och män drabbas. Kvinnor drabbas oftare pga bröstcancerbehandlingar Drabbar oftast kvinnor men är mer ovanligt hos män
Primärt lymfödem kan vara ärftligt men ej sekundärt lymfödem Ärftlig komponent – flera kvinnor i släkten kan ofta ha samma typ av svullnad i benen
Kan diagnosticeras med lymfscintigrafi Diagnos kan inte ställas med lymfscintigrafi

 

Svenska Ödemförbundets informationskampanj 2019: Att leva med Kroniskt Ödem
Författare: Helena Janlöv Remnerud, Leg sjuksköterska, Medicinsk Lymfterapeut

Klicka här för att ladda ner en PDF version av den här artikeln     |     Läs fler artiklar svenskaodemforbundet.se/kunskap/

Styrande dokument 2024

Här nedan läser du styrande dokument 2024 Årsmötesprotokoll 2024 Stadgar för förbundet Stadgar för regionförening Verksamhetsplan 2024 Budget...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.