08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Vad är lipödem?

I många fall är lipödem en ärftlig sjukdom.

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade.

Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter oftast ut i samband med hormonförändringar som till exempel pubertet, barnafödande eller menopaus. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem.

Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och personen ökar i omfång framförallt över stuss, höfter och lår. I ett senare stadium kan även armarna påverkas.

Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det finns flera tydliga tecken som skiljer lipödem från fetma. Lipödem förväxlas ibland med lymfödem, men skiljer sig åt på flera sätt. Bland annat är lipödem – till skillnad från lymfödem – symmetriskt utbrett på kroppens båda sidor.

Den sociala plattformen Alltomlipödem.se är en informationsplattform om lipödem. Ansvar för förvaltning och uppdatering ligger hos Bräcke diakoni och SÖF fram till 2025.

LYMFÖDEM VID LIPÖDEM - EN RISKFAKTOR

Vid långt utvecklat och obehandlat lipödem kan även fötterna få en kvarvarande svullnad med förfettning och fibrotisering kring tåbasen. Ett lymfödem har nu uppstått förutom lipödem.

OLIKA TYPER AV LIPÖDEM

Lipödemets utbredning beskrivs i typer och stadier.

Man kan vara i stadie 1 hela vuxna livet, men man kan också börja i stadie 1 och sluta i stadie 3.

Smärtan är inte i relation till vilket stadium patienten befinner sig i.

Diagnos

Lipödem har diagnoskoden ICD-10, R60.0B Lipödem. (2017)

Diagnostik sker genom status, anamnes och palpation av fettvävnaden. Följande lista kan användas som hjälp vid diagnos.

Diagnostik
 • Drabbar i stort sett bara kvinnor
 • Ärftligt, någon kvinna, mamma, syster, moster har liknande utseende. Möjligen kan arvsanlagen komma från pappas sida, utan att pappan själv har lipödem
 • Debuterar vid stor hormonell förändring (oftast pubertet, graviditet eller menopaus)
 • Asymmetrisk fördelning av underhudsfettet. Det är inte ovanligt att en person har storlek 38 på överkroppen och storlek 42 på underkroppen
 • Hand- och fotryggar är smala och saknar ökad fettmassa
 • ”Snörfåra” vid handleder och fotleder. En typisk cirkulär ”snörfåra” kan förkomma vid ankeln där fettcellsökningen kan börja. Likaså på armarna
 • Ödemet är symmetriskt höger och vänster kroppshalva (till skillnad från lymfödem)
 • Får lätt blåmärken (oftast utan att veta hur de uppkommer)
 • Ökad svullnad och spänningskänsla senare del av dagen/kvällen
 • Lipom under lipödemvävnad som känns som hårda små riskorn eller frusna ärtor. Går lätt att palpera
 • Kall hud på drabbade områden på grund av störd mikrocirkulation
 • Lipödemet är svårt att få bort genom bantning och diet. Strikt kost ger inte det resultat som personer utan lipödem erhåller. Fettökningen på engagerat område kan bli mindre, men tar mycket lång tid
 • Vid lipödem stadie 2-4 ser man celluliter på stuss och ben
 • Fettdepåer medialt knä

Lymfscintigrafin är normal vid diagnosen lipödem och behöver därför inte göras. Vid vissa lipödem kan lymfkärlen påverkas av den stora fettvävnaden så att de kläms åt och läcker vätska. Det är i sig inte ett lymfödem, men orsakar ökad svullnad (ödem).

Behandling

Lymfterapi

Vid lipödem är lymfsystemets kapacitet i fettvävnaden nedsatt och behöver kontinuerlig aktivering för att arbeta mer effektivt. Daglig djupandning och manuellt självlymfdränage tillsammans med övriga metoder som ingår i begreppet LYMFTERAPI eller Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) har en positiv inverkan på svullnad och smärta. Lymfterapin består av fem delar som alla kan utföras i hemmet efter samråd med medicinsk lymfterapeut.

1. DJUPANDNINGSÖVNINGAR

Djupandningsövningar som utvidgar bröstkorgen gör att även lymfkärlen inuti bröstkorgen expanderar och suger in lymfvätska från kärl längre bort. Det ökade vätsketrycket inne i kärlet ökar pumptakten hos lymfkärlen.

2. FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet är bra för lymfsystemet. Qi Gong, yoga, vattengymnastik, stavgång och promenad i lagom takt är exempel på bra rörelser. Muskler i arbete skapar ett växelvis tryck mot lymfkärlen. Detta aktiverar lymfkärlens egna muskler att pumpa snabbare. Vid hård träning ökar blodcirkulationen snabbt, vilket leder till en ökad vätskemängd i vävnaderna. Detta ställer stora krav på lymfsystemets transportkapacitet. Träning ska därför alltid börja och avslutas med minst 10 minuter långsamma uppvärmnings- och nedvarvningsrörelser. Detta är speciellt viktigt vid hård, blodcirkulationsökande träning. Vid goda kunskaper om sitt lymfsystem och inte alltför tung kropp finns inga hinder för någon träningsform.

3. MANUELLT LYMFDRÄNAGE – MLD

Manuellt lymfdränage – MLD– är en speciell massage, som ökar motoriken i lymfkärlen. Nya lymfkärl stimuleras att växa in i skadad vävnad.
Själv-lymfdränage – SLD – lärs ut av medicinsk lymfterapeut för användning varje dag.

4. KOMPRESSION

Kompression hjälper till att aktivera lymfflödet vid rörelse. I en initial fas av lymfödembehandling används vanligen bandagering som effektivt minskar ödemet. När lymfödem minskat provas kompressionsstrumpor ut. Det är viktigt att strumporna är individuellt och rätt utprovade för att inte stänga av flödet till exempel vid fotleder, knäveck och i ljumskar.

5. HUDVÅRD

Hudvård ingår i lymfterapi men vid lipödem är risken att få infektioner genom sår och sprickor i huden inte större än för en person som inte har lipödem.

ANDRA BEHANDLINGSMETODER
 • Kompressionspump (lymfapress)
 • Laser
 • Deep Oscillation
 • LPG

Antiinflammatorisk kost
Doktor Karen Herbst, endokrinolog och docent vid University of Arizona har funnit att personer med lipödem får inflammation i fettvävnaden efter intag av olika födoämnen. Hon rekommenderar att man minskar på gluten, rött kött, mejeriprodukter och tar bort all processad mat. Referens: Doktor Karen Herbst

Operation
Det har visat sig att smärtan helt eller delvis försvunnit efter fettsugning i lipödemområdet. Empiriska studier uppvisar samma resultat efter 20-30 år.

Lymfödem

Vad är lymfödem? Information om diagnos och behandling

Lipödem

Vad är lipödem? Information om diagnos och behandling

Dercum

Vad är Dercums sjukdom?

Venösa ödem

Vad är venösa ödem?

Kroniska Ödem

Informationsblad om kroniska ödem

Lymfsystemet

Informationsfilm om lymfsystemet

 

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.