Vad är lipödem?

feb 7, 2017 | Lipödem

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter oftast ut i samband med hormonförändringar som till exempel pubertet, barnafödande eller menopaus. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem

Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och personen ökar i omfång framförallt över stuss, höfter och lår. I ett senare stadium kan även armarna påverkas. 

Referens: Foeldi, Textbook of Lymphology, Elsevier, 2006:417-27

Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det finns flera tydliga tecken som skiljer lipödem från fetma. Lipödem förväxlas ibland med lymfödem, men skiljer sig åt på flera sätt. Bland annat är lipödem – till skillnad från lymfödem – symmetriskt utbrett på kroppens båda sidor.

Lipolymfödem – en riskfaktor
Vid långt utvecklat och obehandlat lipödem kan även fötterna få en kvarvarande svullnad med förfettning och fibrotisering kring tåbasen. Ett lipolymfödem har då uppstått.

Olika typer av lipödem

Stadie1-3-mindreLipödemets utbredning beskrivs i typer och stadier.
Man kan vara i stadie 1 hela vuxna livet, men man kan också börja i stadie 1 och sluta i stadie 3.
Smärtan är inte i relation till vilket stadium patienten befinner sig i.

 

 

 

 Lipödem har diagnoskoden ICD-10, R60.0B Lipödem. (2017)

 

Sällsynta dagen!

Sällsynta dagen!

Sällsynta dagen firades första gången den 29 februari 2008 – ett ”sällsynt” datum som bara inträffar vart fjärde år. Dagen startade som ett...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.