08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Enkätundersökning till dig som har genomgått cancerbehandling senaste tre åren

jul 3, 2024 | Nyheter - Startsidan

  • Facebook
  • LinkedIn

Har du drabbats av cancer och fått cancerbehandling under de senaste tre åren?

Forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet vill få kunskap om patientens erfarenheter och attityder angående beslutsfattande kring cancerbehandling, bästa sätten få del av information, möjlig nytta av beslutsstödsverktyg samt positiva och negativa erfarenheter av vården bland patienter med cancer och vårdpersonal inom cancervården.

Syftet är få kunskap om dina erfarenheter och upplevelser kring fyra ämnen.

  1. Den information du fått om din cancersjukdom och möjliga behandlingsalternativ samt din åsikt om den information du fått.
  2. Hur beslut har fattats om din cancerbehandling.
  3. Det eventuella värdet av hjälpmedel för att fatta beslut, exempelvis brev, broschyrer eller illustrationer. Dessa hjälpmedel kan underlätta för dig att tänka på de val du står inför samt hjälpa dig besluta om din cancerbehandling.
  4. Dina erfarenheter av den vård du fått och logistiken under behandlingstiden, det vill säga din vårdprocess.

Denna enkätstudie är en del av 4D-PICTURE-projektet. Förkortningen 4D-PICTURE är på engelska och står för ”Design-based Data-Driven Decision-support Tools: Producing Improved Cancer Outcomes Through User-Centred Research”. I detta internationella projekt arbetar forskare från åtta europeiska länder (Danmark, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike) tillsammans för att förbättra beslutfattandet kring behandling av cancer.

🔗Här kan du läsa om mer detaljerad information om 4D-PICTURE-projektet:

Hur går studien till?

Deltagande patienter kommer att få fylla i frågeformuläret på sin mobiltelefon, dator eller surfplatta. All fylla i enkäten tar ca 30 minuter.

Vem kan anmäla sig?

Studien vänder sig till dig som:

  • drabbats av cancer och har under de senaste 3 åren erhållit cancerbehandling.
  • är över 18 år
  • har tillgång till en mobiltelefon (smartphone och internetuppkoppling
  • är folkbokförd i Sverige.

Ditt deltagande är kostnadsfritt.

🔗Här kan du läsa mer detaljerad information om vad det innebär att vara forskningsperson i projektet. Efter att ha läst informationen kommer du att få frågan om du vill vara med i projektet och du kan då svara ja eller nej.

Om Du vill ha ytterligare information om syfte eller detaljer kring undersökningarna så kan Du kontakta överläkare Elham Hedayati vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska Institutet på elham.hedayati@ki.se.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.

Share This