08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Information till dig som vårdgivare på kunskapsplattformen ”Allt om Lipödem”

jun 24, 2024 | Lipödemmånaden 2024, Nyheter - Startsidan

  • Facebook
  • LinkedIn

Kunskapsplattformen ”Allt om Lipödem” är skriven av medicinska lymfterapeuter som arbetade på Bräcke Sfären i Stockholm (som lades ner 2021, tyvärr). På Bräcke Sfären insåg man att personer med lipödem också var hjälpta av behandlingen som erbjöds till personer med lymfödem. För att kunna hjälpa även personer med lipödem så startade de Projekt Lipödem och drev en Lipödemskola innan nedläggningen.

Samarbetet mellan SÖF och övriga medverkande i Projekt Lipödem resulterade bland annat i kunskapsplattformen ”Allt om Lipödem” som ni kan nå från Svenska Ödemförbundets hemsida.

Kunskapen och informationen från Bräcke Sfärens lipödembehandling och det 3,5-åriga projektets arbete samlades på ”Allt om lipödem”. Här finns även särskilda sidor, ”För vårdgivare”, som vänder sig till dig som arbetar inom vården.

Kost för personer med lipödem

Idag vill vi dessutom särskilt lyfta fram informationen från plattformen som behandlar det känsliga ämnet kost för personer med Lipödem som utbildad personal med erfarenhet av att behandla lipödempatienter samtalar om.

Filmen där Åsa och Lena samtalar om kosten

Läs mer om lipödem

På ”Allt om Lipödem” finns mycket annat att upptäcka och lära sig både för vårdgivare, personer med lipödem, anhöriga och övriga intresserade. Så kolla gärna in ”Allt om Lipödem” för att se hur Bräcke Sfären framgångsrikt har behandlat personer med lipödem för att lindra besvär och förbättra livskvalitén för anhöriga till och personer drabbade av lipödem! 💚

Projekt lipödem finansierades med pengar från Allmänna Arvsfonden och drevs av Bräcke Diakoni.

Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Nu i juli tar vi i SÖF sommarledigt. ☀️⛱️🌺 Det innebär att vi kommer att svara på telefon och mejl sporadiskt, och du kan behöva vänta lite längre...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.

Share This