08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Lipedema Manifesto 11 juni

jun 11, 2024 | Lipödemmånaden 2024, Nyheter - Startsidan

World Lipedema Day 11 June, Manifesto

Under Lipödemmånaden lanseras Lipödem-manifestet, Lipedema Manifesto, den 11 juni. Manifestet består av 9 punkter med olika aspekter på lipödem och går att läsa nedan.

💚Låt 11 juni bli Världsdagen för lipödem!💚

SÖF och ett antal andra organisationer inom Lipedema World Allicence står bakom manifestet. Vi söker uppmärksamhet från politiker, beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och allmänheten för att se behoven hos dem som lever med lipödem, eller som riskerar att utveckla detta. Vi begär ökade anslag till forskning, patientsamverkan för att prioritera forskningen, utbildningsprogram för vårdpersonal och förbättrad tillgång till specialiserad vård för dem som lever med lipödem.

SÖF har manifestet endast på engelska just nu, men det kommer att översättas till svenska.

Alla nio punkterna i manifestet

Lipedema Manifesto number 1

 

Styrande dokument 2024

Här nedan läser du styrande dokument 2024 Årsmötesprotokoll 2024 Stadgar för förbundet Stadgar för regionförening Verksamhetsplan 2024 Budget...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.