08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Lipödemmånaden 2024!

jun 1, 2024 | Lipödemmånaden 2024, Nyheter - Startsidan

SÖF uppmärksammar i år Internationella Lipödem-månaden, juni för 10:e gången i rad med en kampanj på Svenska Ödemförbundet, SÖF:s hemsida och i sociala medier för att skapa ökad kännedom och kunskap om lipödem bland Sveiges vårdgivare, politiker, beslutsfattare, anhöriga samt hos allmänheten för ökad förståelse om lipödem och för de personer som är drabbade av lipödem. Kampanjen börjar i dag och vi bjuder på två korta filmer från Svenska Ödemförbundet, SÖF. En om lipödem men även en om lymfödem som också kan drabba personer med lipödem, om man får gå obehandlad med lipödem för länge.
Svenska Ödemförbundet, SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård. Ni är hjärtligt välkomna att stödja oss genom att bli medlemmar i vårt förbund, om ni inte redan är det. Tillsammans är vi en starkare röst.

Styrande dokument 2024

Här nedan läser du styrande dokument 2024 Årsmötesprotokoll 2024 Stadgar för förbundet Stadgar för regionförening Verksamhetsplan 2024 Budget...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.