Du är väl medlem i SÖF?

jan 27, 2023 | Nyheter

Ju fler vi är – desto starkare röst har vi! Du bidrar med din röst – vi bidrar med

  • Kunskap
  • Fakta
  • Tidningen Lymfan 4 gånger/året och numera interaktiv och tillgänglighetsanpassad
  • Nyhetsbrev
  • Avgiftsfria medlemswebbinarier
  • Reducerade avgifter vid aktiviteter/konferenser
  • Medlemsrabatter på hjälpmedel, böcker o d.

Vi driver frågor för dig med primärt och sekundärt lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära malformationer och immobilitetsödem. Vi representeras i en mängd organisationer och myndigheter där vi lyfter jämlik vård, rehabilitering och jämlik tillgång till hjälpmedel. Vi samverkar med forskning, vårdgivare, profession och patientorganisationer och verkar regionalt, nationellt, nordiskt och internationellt.

Blir medlem här!

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.