International Society of Lymphology Consensus Documents

apr 21, 2023 | Nyheter

International Society of Lymphology uppdaterar sitt konsensusdokument om lymfödem vartannat år vid sin internationella konferens. Man refererar till 2020 års konsensdokument som rör diagnos och behandling av lymfödem. Referens: DOCUMENT, C., (2020) “THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIPHERAL LYMPHEDEMA: 2020 CONSENSUS DOCUMENT OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF LYMPHOLOGY”, Lymphology 53(1), 3-19. doi: https://doi.org/10.2458/lymph.4649

Dokumentet tas fram i samverkan med internationella forskare i lymfologi, kliniker och andra som forskar och medverkar i den dagliga vården för diagnos, behandling och livskvalitetsfrågor för lymfödem. Det gäller utredning, diagnosticeringsmetoder, behandlingsmetoder, fysisk aktivitet, patientens upplevelser och det som berör patienterna med lymfödem oavsett om det är befolkat eller är beprövad erfarenhet.

Vi vet att dokumentet är viktigt då det lyfter utmaningar och lösningar och ett stort problem för oss med lymfödem. En enda behandlingsmetod räcker inte för ett bra liv med lymfödem. Vi behöver många gånger hela verktygslådan.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.