08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Läs Ólafur Jakobssons artikel om kirurgisk behandling av lipödem

feb 26, 2022 | Nyheter

Ólafur Jakobsson, Med.dr., specialist i plastikkirurgi

Innan ett tillstånd behandlas kirurgiskt måste en diagnos och en indikation fastställas, det vill säga vad är det för fel och varför skall patienten opereras? En rad andra krav måste också uppfyllas, t ex skall resultatet av behandlingen vara förutsägbart, eventuella risker för liv och hälsa måste vara klarlagda och acceptabla i förhållanden till den vinst som skall uppnås. Patienten måste vara välinformerad, känna sig delaktig och införstådd med det egna ansvaret i förberedelser och planering inför och efter operationen.

Ovanstående text är inledning på Ólafur Jakobssons artikel.

Läs hela artikeln här
Referenser:

Wie kommt der Schmerz ins Lipödem

Water Jet-Assisted Liposuction

Water jet assisted liposuction – Stutz et al

Water Jet-Assisted Liposuction for Patients with Lipoedema Histologic and Immunohistologic Analysis of the Aspirates of 30 Lipoedema Patients

Standard of care for lipedema in the United States

Prioriteringar i vården

Treatment of elderly patients with advanced lipedema – a combination of laser-assisted liposuction -medial thigh lift -and lower partial abdominoplasty

Liposuction for the Treatment of Lipedema – A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines

Liposuction in the Treatment of Lipedema- A Longitudinal Study

SBU-rapport nr327

Dutch lipoedema guideline 2014

2012-10-16

How to Distinguish Best Evidence from Bias A.24

Lipödem – en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom

Johan Carlander  avhandling

Canadian process of rapid response

Fettsugning som behandling vid lipodem

Best practice guidelines management lipoedema

Styrande dokument 2024

Här nedan läser du styrande dokument 2024 Årsmötesprotokoll 2024 Stadgar för förbundet Stadgar för regionförening Verksamhetsplan 2024 Budget...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.