Lipedema World Alliance

apr 28, 2023 | Nyheter

Lipedema World Alliance Lipedema World Alliance är en ideell förening, där SÖF är en founding mem- ber (grundare), som samlar vårdpersonal, forskare och patientföreningar över hela världen för att öka förståelsen för lipödem och lämpliga behandlingar. Syftet är att tillsammans skapa förändring. LWA vill skapa ett forum där vårdpersonal från olika länder och patientföreningar tillsammans utforskar många obesvarade frågor kring lipödem och främjar vetenskaplig dialog för att uppnå målet att förbättra förståelsen
och vården av människor som lever med lipödem. Den första världskongressen organiseras i Potsdam 5-7 oktober med en patientföreträdaredag 4 oktober.

Läs mer här

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.