08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Uppdaterat vårdprogram för cancerrehabilitering som inkluderar lymfödem

nov 17, 2023 | Nyheter

Vårdprogrammet har fastställts av Regionala RCC i samverkan. Programmet har ändrats radikalt och det är värdefullt för alla om har behandlats för cancer och går igenom rehabilitering att veta sina rättigheter och hur du kan bli hjälpt med att lära dig leva med eller efter cancer.

Läs mer om vårdprogrammet här

Styrande dokument 2024

Här nedan läser du styrande dokument 2024 Årsmötesprotokoll 2024 Stadgar för förbundet Stadgar för regionförening Verksamhetsplan 2024 Budget...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.