Svenska Ödemförbundet – SÖF – är Sveriges patient- och intresseförening för personer med:

N

Primära och sekundära lymfödem

N

Lipödem

N

Dercums sjukdom

N

Venösa ödem

N

Vaskulära anomalier (kärlmissbildningar)

N

Immobilitetsödem

N

Relaterade komplikationer

Förbundsstyrelsen 2021
Margareta Haag, ordförande
Lillemor Sivemark, vice ordförande
Carola Orbert Selander, sekreterare
Ingrid Hansson, kontaktperson ekonomi
Angelica Rundberg, ledamot
Birgit Grabö Liljeström, ledamot
Marie Harding, ledamot
Lisbeth Linderoth, suppleant
Britt-Inger Jöninger, suppleant
Förbundsstyrelsen på bild

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.