Stipendier för forskningsstudier

De stipendier, som SÖF har delat ut under de senaste tio åren och som möjliggjorts genom anslag från Stiftelsen Olle Engvist Byggmästare (SOEB), har upphört. Genom ett beslut som togs av SÖF:s årsmöte den 23 mars 2021 kommer Svenska Ödemförbundet även under 2023 dela ut ett forskningsstipendium på 100 000.

Forskningen ska ske inom något av nedanstående områden:

  • Lymfologi; kunskap om lymfsystemets anatomi och fysiologi.
  • Någon av lymfsystemets sjukdomar och komplikationer
  • Diagnostik; metoder för diagnosticering i ett tidigt stadium, riskminimering,
  • Non-invasiva behandlingsmetoder; metoder som stimulerar lymfflödet för att förhindra försämring i form av volymökning
  • Livskvalitet för patienter med lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem.
  • Patientundervisning/lymfskola; metoder för att lära sig leva med lymfödem/lipödem/Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem
  • Rehabiliteringsmetoder

Ansökningskrav: Legitimerad vårdpersonal med grundkurs i forskningsmetodik samt  vara medlem i SÖF. Är du inte medlem ansök om medlemskap på denna länk.

Vid erhållet stipendium skall redovisning av forskningsresultatet ske i samband med ett av SÖF:s årsmöten senast två år efter utbetalningen.

Har du frågor? Ring 070-497 49 09 eller mejla till margareta.haag@svenskaodemforbundet.se

 

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.