08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

SÖF:s stipendium för forskningsstudier

Lymflyftet är SÖF:s stipendium för forskning om kroniska ödem. Medicinska lymfterapeuter och annan legitimerad vårdpersonal är välkomna att söka!

SÖF har sedan 2010 delat ut forskningsstipendier till forskning om kroniska ödem. De första tio åren kom stipendiet från Stiftelsen Olle Engqvist Byggmästare (SOEB). Idag kommer stipendiemedlen från våra sponsorer. Vi är tacksamma för detta bidrag till ödemforskningen och ser gärna fler sponsorer som kan bidra!

Forskningen ska ske inom något av nedanstående områden:

  • Lymfologi; kunskap om lymfsystemets anatomi och fysiologi.
  • Någon av lymfsystemets sjukdomar och komplikationer
  • Diagnostik; metoder för diagnosticering i ett tidigt stadium, riskminimering,
  • Non-invasiva behandlingsmetoder; metoder som stimulerar lymfflödet för att förhindra försämring i form av volymökning
  • Livskvalitet för patienter med lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem.
  • Patientundervisning/lymfskola; metoder för att lära sig leva med lymfödem/lipödem/Dercums sjukdom och/eller venösa ödem som utvecklat lymfödem
  • Rehabiliteringsmetoder

Ansökningskrav: Legitimerad vårdpersonal med grundkurs i forskningsmetodik samt vara medlem i SÖF. Är du inte medlem ansök om medlemskap nedan.

Vid erhållet stipendium skall redovisning av forskningsresultatet ske i samband med ett av SÖF:s årsmöten senast två år efter utbetalningen.

Har du frågor? Ring 070-66 66 273 eller mejla till lillemor.sivemark@svenskaodemforbundet.se

Informationsblad om Lymflyftet 2025

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.