08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Online utbildningar

Nedan finns rekommenderar vi några utbildningar som ni kan gå online.

Fortbildningskurs i lymfödem

Gratis e-learning för läkare om diagnos och hantering av lipödem

Fortbildning för professionen om lipödem

Lymphatic Education & Research Network

LE&RN symposium series https://lymphaticnetwork.org/symposium-series

Lymph Flow and How it Regulates Lymphatic Function – Josh Scallan, PhD, Assistant Professor, Morsani College of Medicine at the University of South Florida

ILF – International Lymphoedema Framework

Lymphoedema Education Benchmark Statements (LEBS) – LEBS är ett internationellt konsensusdokument för minimikunskap i lymfologi för de som utbildas till arbets- och fysioterapeut, läkare och sjuksköterska. Det kan även användas i fortbildningen för vårdpersonal. LEBS togs fram av International Lymphoedema Frameworks utbildningskommitte, där SÖFs ordförande och kliniska rådgivare medverkade.

Norton school

Norton school är grundad av Steve Norton som är medförfattare till Joe Zuthers lärobok för utbildning av lymfterapeuter.
Onlinekurserna har fyra olika teman: https://www.nortonschool.com/onlinecourses.html

  1. Theoretical Review
  2. Lymphedema Bandaging: Video Practical Instruction
  3. Introduction to Lymphedema Therapy for Healthcare Professionals
  4. Introduction to Lymphedema & Therapy for Patients

Kurs 1 och 2 vänder sig till redan certifierade lymfterapeuter, som en slags repetition och teoretisk påbyggnad. Kurs 3 vänder sig till sjukvårdspersonal och är en introduktion till vad lymfterapi innebär. Kurs 4 är en undervisningskurs för patienter om lymfödem och lymfterapi.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.