08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Utbildningar för vårdpersonal

feb 26, 2017 | Övrigt

LymfterapeutbildningLegitimerad vårdpersonal (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare) kan fortbilda sig till medicinsk lymfterapeut. Nedan finns några exempel på vidareutbildning.

Tom Väisänen, lymfterapeut från Finland. tom.vaisanen@pp.inet.fi eller per telefon + 385 50 3494 345.

Pia Bergholm, leg sjukgymnast och medicinsk lymfterapeut. Kontakt: pia@lymfhalsan.se
Tel 070-355 89 22.

University of Glasgows utbildning i lymfologi och lymfterapi

E-learning:

Fortbildningskurs i lymfödem samt utbildning till lymfterapeut
Kostnadsfri kurs om lymfödem för vårdpersonal
http://learning.bmj.com/learning/home.html Skola för läkare.

Gratis e-learning för läkare om diagnos och hantering av lipödem

Fortbildning för professionen om lipödem

Utbildningar som kan rekommenderas:
Skandinavisk Forum for Lymfologi. Språk: Norska.
Lehrinstitut für Manuelle Lymphdrainage, tyskspråkiga kurser. Földi.
Lehrinstitut für Manuelle Lymphdrainage, engelskspråkiga kurser. Földi.
International Vodder School. Finns i Österrike, Tyskland, Canada och USA. Språk: tyska och engelska.
Leduc  England. Språk: Engelska.
Academy of lymphatic Studies (Acols) kurser över hela USA. Språk: Engelska.
Lymphologic.de Fulda i Tyskland.  Språk: Tyska.

 

Lillemor har ordet

Lillemor har ordet

"För dessa personer med lipödem är det extra viktigt med tidig diagnos och medicinska kompressionsplagg."💚 Lillemor har ordet... 💚 Jag heter...

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.