08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Posters

Här finns  posters som SÖF och våra samarbetspartners har presenterat vid vetenskapliga konferenser

Info

Supporting Families with Children with Primary Lymphoedea in Scandinavia – a Collaboration among Patient Associations.

Postern beskriver arbetet med att bygga en plattform som ska stötta barn med primärt lymfödem och deras närstående.

Ett samarbete mellan SÖF och systerorganisationerna i Danmark och Norge.

Info

Patient associations across Europeunite to co-sign a manifesto.

Beskrivning av arbetet med skapandet av ett manifest inför Världsödemdagen 2021 med rekommendationer för en jämlik vård.

Ett samarbete mellan 27 europeiska patientföreningar inkl SÖF.

Info

Global healthcare professionals’ perspective on lipedema/lipoedema.

Resultat av enkäten till professionen om deras erfarenhet av lipödemvård.

Ett samarbete mellan 27 europeiska patientföreningar inkl SÖF.

Info

Clinical evaluation of the effect of using intermittent pneumatic compression (IPC) at home for women with lipedema.

Studie om användning av Lympha Press i hemmet vid lipödem. Smärta reducerades och livskvaliteten förbättrades.

Projekt Lipödem där SÖF ingår.

Info

Sammanställning av riktlinjer och rekommendationer för patienter med primärt lymfödem.

Postern vann Best Poster Award vid ILF-konferensen 2021.

SÖF har en representant i VASCERN.

Info

Team Dercum presenterade en poster om adekvat behandling vid lipödem.

SÖF:s kliniska rådgivare Sue Mellgrim, Tom Väisänen, medicinsk lymfterapeut och utbildare för medicinska lymfterapeuter i Sverige och Finland, samt dr. Karen Herbst.

Info

Postern är godkänd av Svensk förening för lymfologi vid sitt årsmöte 11 november 2023.

Info

The poster is approved by the Swedish Association for Lymphology at its annual meeting on November 11, 2023.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.