08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

SÖF Skåne

En av SÖF:s flera regionföreningar.

SÖF Skåne är en regionförening inom Svenska Ödemförbundet. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i regionföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Styrelsen 2024

Lena Svärd, Ordförande
Sarah W Bauer, V. ordförande
Åsa Janlöv, Sekreterare
Ann-Louise Lang, Kassör
Irene Klingborg, Ledamot
Ingela Jönsson,Ledamot
Patricia Fortoul, Suppleant

Ulla-Kersti Carlsson, Adjungerad/support

Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Skåne att få felaktiga uppgifter rättade.
Du når henne via skane@svenskaodemforbundet.se

Kontakt

Funktionsadress
skane@svenskaodemforbundet.se

Sekreterare
Åsa Janlöv
sekreterare.skane@svenskaodemforbundet.se

Föreningsinformation
Organisationsnummer 802501-3635
Bankgiro 5106-0713

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.