SÖF – Skåne

 

SÖF Skåne är en regionförening inom Svenska Ödemförbundet. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i regionföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Kassaberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Preliminär budget 2023

Styrelse 2022

Lena Svärd, ordförande

Sarah W Bauer, vice ordförande

Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare

Irene Klingborg, kassör

Annika Mickelsson, ledamot

Charlott Alm, suppleant

Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud för SÖF Skåne är Ulla-Kersti Carlsson.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Skåne att få felaktiga uppgifter rättade.
Du når henne via skane@svenskaodemforbundet.se

Funktionsadress
skane@svenskaodemforbundet.se

Sekreterare
Ulla-Kersti Carlsson
070-940 78 34
sekreterare.skane@svenskaodemforbundet.se

Föreningsinformation
Organisationsnummer 802501-3635
Bankgiro 5106-0713

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.