08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

SÖF Stockholm är en regionförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i regionföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Välkommen på årsmöte 27 juni 2024!

Årsmöte 27 juni 2024

KALLELSE TILL SÖF STOCKHOLMS ÅRSMÖTE

Torsdagen 27 juni, kl 18.00 – 19.00.
Digitalt, via TEAMS

Vänligen anmäl ditt deltagande på länken Min sida.

Årsmöteshandlingarna ligger här på sidan, under rubriken Styrande dokument.

SÖF Stockholms styrelse hade kallat till årsmöte den 10 juni via mail som skickades den 19 maj. P g a tekniskt fel var kallelsen inte läsbar för ett antal medlemmar så därför måste vi flytta fram årsmötet. Inget möte den 10:e juni.

Om du vill engagera dig i styrelsearbetet, finns det fortfarande några platser kvar!

Hör av dig!

val.stockholm@svenskaodemforbundet.se eller ordforande.stockholm@svenskaodemforbundet.se

Vi ses på årsmötet den 27/6

SÖF Stockholm
via ordförande/ Tuula Ranebäck

Styrelsen 2023

Tuula Ranebäck, ordförande
Josepha Lindblom, vice ordförande
Anna Tiflidou Weimarsson, kassör
Jeanette Nyström, sekreterare
Lena Olofsson, ledamot
Nathalie Weimarsson, suppleant
Birgit Grabö Liljeström, suppleant
Marie Harding, valberedning
Sten Bjelke, revisor

Kontakt

Funktionsadress
stockholm@svenskaodemforbundet.se

Ordföranden
ordforande.stockholm@svenskaodemforbundet.se
Telefon: 070-675 63 34

Organisationsnummer: 802508-3422

Lymfödemmottagningar

På nedanstående länk hittar du mottagningar med personal som har vidareutbildning i lymfödembehandling.
(Privatmottagningar med avtal, primärvårds-/sjukhusmottagningar,
hemsjukvårdsteam.)

Lista över lymfödemmottagningar (pdf)

Listan uppdaterad 2024-05-31

 

 

SÖF Stockholm

En av SÖF:s flera regionföreningar.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.