SÖF – Stockholm

 

SÖF Stockholm är en regionförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i regionföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Styrelse 2023

Tuula Ranebäck, ordförande
Josepha Lindblom, vice ordförande
Anna Tiflidou Weimarsson, kassör
Jeanette Nyström, sekreterare
Lena Olofsson, ledamot
Nathalie Weimarsson, suppleant
Birgit Grabö Liljeström, suppleant
Marie Harding, valberedning
Sten Bjelke, revisor

Funktionsadress
stockholm@svenskaodemforbundet.se

Ordföranden
ordforande.stockholm@svenskaodemforbundet.se
Telefon: 070-675 63 34

Organisationsnummer: 802508-3422

På nedanstående länk hittar du mottagningar med personal som har vidareutbildning i lymfödembehandling.
(Privatmottagningar med avtal, primärvårds-/sjukhusmottagningar,
hemsjukvårdsteam.)

SÖF Stockholm, Lymfödemmottagningar

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.