08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Om SÖF

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem.

Kontakta oss

Vi frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Läs mer om verksamheten ›

SÖF:s rekommendationer

SÖF:s rekommendationer om rättvis och jämlik vård för alla med kroniska ödem.

Läs om våra rekommendationer ›

GDPR

Här kan du läsa om vilka uppgifter som SÖF hanterar.

Läs om GDPR ›

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård.

VISION.

Alla som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet.

SÖF verkar för
 • ökad kännedom och kunskap om lymfologi och kroniska ödem (primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära malformationer,
  immobilitetsödem och relaterade komplikationer)
 • rättvis och jämlik vård i Sverige oavsett diagnos, bostadsort och socioekonomisk bakgrund. Svensk hälso- och sjukvård bör erbjuda optimal vård för alla personer med lymfatiska
  sjukdomar och relaterade komplikationer.
 • att främja forskning inom lymfologi genom att bland annat utlysa ett årligt stipendium
 • att ett multidiciplinärt kunskapscentrum för lymfologi skapas, där kunskap och expertis kan samlas och lägga grunden för nationell forskning, register, vård och utbildning inom lymfologi
  och kroniska ödem
 • att stärka patientens ställning i vården och att personcentrerad vård implementeras
Mål 2024

Minst 50 procent av nedanstående aktiviteter ska vara påbörjade under året och vara enligt budget.
Länk till verksamhetsplanen

 • SÖF ska ha minst 1 400 medlemmar innan året är slut.
 • Samarbetet med andra organisationer ska leda till utökad kompetens i vården och ökade möjligheter till vård för kroniska ödem.
 • Anordna webbinarier och konferenser för att öka patientens kunskap om sin sjukdom, egenvård, lära sig leva med sin sjukdom samt öka kunskapen om patientsamverkan i vården.

Från vänster
Karin Jäppinen, Beatrice Renner, Sissi Hamnström, Lena Leufstedt, Lillemor Sivemark, Ove Johansson, Beata-Jasmin Hussain, Angelica Rundberg, Monika Söder

Saknas i bild
Ingela Hertze Ledamot

SÖF:s förbundsstyrelse 2024-2025

Lillemor Sivemark, tf ordförande
Sissi Hamnström, vice ordförande
Ove Johansson, sekreterare
Lena Leufstedt, ekonomi
Angelica Rundberg, ledamot
Ingela Herze, ledamot
Beatrice Renner, ledamot
Karin Jäppinen, ledamot
Beata Hussain, suppleant
Monika Söder, suppleant
Pernilla Backman, revisor
Margaretha Forssell, revisorssuppleant

Advisory Board

Margareta Haag, Senior Advisor/Senior rådgivare, hedersordförande/Honorary President
Helena Janlöv Remnerud, klinisk rådgivare/Clinical Advisor
Sue Mellgrim, klinisk rådgivare/Clinical Advisor

Organisationsbild över SÖFs verksamhet

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.