SÖF:s verksamhet

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård

VISION  

Alla som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet.

ÖVERGRIPANDE MÅL

  • att vara ett forum för våra medlemmar, deras närstående, professionen, vården och akademin för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter och vara en stark röst för kroniska ödem nationellt och internationellt
  • att påverka vården, akademin, politiken, professionen, myndigheter och industrin för korrekt individanpassad personcentrerad diagnos och behandling samt egenvård
  • att påverka diagnos- och behandlingsmetoder genom att uppmärksamma evidensbaserad kliniskt beprövade metoder samt patienternas upplevelser och resultat som uppnåtts nationellt och internationellt.
  • att stödja innovation, utveckling, forskning och utbildning i lymfologi och kroniska ödem.
  • att verka för en rättvis och jämlik personcentrerad vård.
  • att SÖF av Socialstyrelsen ska bli klassad som en funktionsrättsorganisation genom att uppfylla de kriterier som krävs för att komma ifråga för statsbidrag.

MÅL 2023

  • Minst 50 procent av nedanstående aktiviteter ska vara påbörjade under året och vara enligt budget.
  • SÖF ska ha minst 1 300 medlemmar innan året är slut.
  • Samarbetet med andra organisationer ska leda till utökad kompetens i vården och ökade möjligheter till vård för kroniska ödem.
  • Anordna webbinarier och konferenser för att öka patientens kunskap om sin sjukdom, egenvård, lära sig leva med sin sjukdom samt öka kunskapen om patientsamverkan i vården.

SÖF:s förbundsstyrelse 2023-2024

Margareta Haag, ordförande
Lillemor Sivemark, Ledamot
Angelica Rundberg, Ledamot
Birgit Grabö Liljeström, Ledamot
Sissi Hamnström, Ledamot
Lena Leufstedt, Ledamot
Ingela Hertze, Ledamot
Ingela Derkert, Suppleant
Ove Johansson, Suppleant

Bakre raden
Ingela Hertze, Marie Harding, Lena Leufstedt, Angelica Rundberg, Birgit Grabö Liljeström

Främre raden
Margareta Haag, Lillemor Sivemark

Inte med på bild
Sissi Hamnström, Ingela Derkert, Ove Johansson

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.