08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Stipendiater tidigare år

SÖF har delat ut stipendiet Lymflyftet sedan 2010. Se våra fantastiska stipendiater här nedan.

SÖF har sedan 2010 delat ut forskningsstipendier till forskning om kroniska ödem. De första tio åren kom stipendiet från Stiftelsen Olle Engvist Byggmästare (SOEB). Idag kommer stipendiemedlen från våra sponsorer. Vi är tacksamma för detta bidrag till ödemforskningen och ser gärna fler sponsorer som kan bidra! 

Lymfterapeuter och annan vårdpersonal har använt stipendiet till magister-, master- och doktorandstudier till nytta för alla personer med kroniska ödem. De flesta stipendiaterna har forskat om lymfödem, men det finns även stipendiater som har gjort studier om lipödem. Här presenteras de personer som fått stipendier sedan 2010.

2010 Helene Lindquist Warberg

Leg. fysioterapeut, lymfterapeut, vårdlärare och doktorand vid Institutionen för onkologi och psykologi, KI, för studien ”Effekter av träning i vatten vid lymfödem samt utvärdering av andra metoder inom lymfterapi”. En av fyra studier ingick i hennes doktorsavhandling om ”Egenvård hos kvinnliga överlevare med sekundära lymfödem.

2011 Katarina Karlsson

Leg. fysioterapeut i onkologi och medicinsk lymfterapeut, Karolinska sjukhuset, för studien ”Att undersöka skillnader i behandlingseffekter och upplevd livskvalitet hos patienter som gått på behandling för sitt lymfödem med patienter som inte fått på behandling”.

2013 Pia Klernäs

Medicinsk lymfterapeut för ”Studie som mäter livskvalitet hos personer med olika typer av lymfödem”, en av flera studier som ingick i hennes doktorsavhandling 2017 om livskvalitet för personer med olika typer av lymfödem.

2013 Kerstin Hällestrand

Leg. arbetsterapeut för studien ”För att sammanställa och analysera pulsatorbehandling i hemmet bland 30 brukare”.

2014 Katarina Karlsson

Leg. fysioterapeut i onkologi och medicinsk lymfterapeut, Karolinska sjukhuset, för studien ”Armlymfödem vid bröstcancer – uppfattningar av lymfödembehandling”.

2014 Marina Kalafatidis

Leg. fysioterapuet, specialist inom äldres hälsa samt medicinsk lymfterapeut för ”Att undersöka lymfterapeuters uppfattning om vad patienter över 65 år med lymfödem har för tilltro till sin egen förmåga när det gäller egenbehandling”. Studien ingick i Marinas magisterutbildning.

2016 Lotta Jönsson

Medicinsk lymfterapeut, Lunds Universitet för studien om ”Cykling för personer med lymfödem i ben”. Syftet med studien var att undersöka träningens effekter på benlymfödem för att kunna ge bättre råd om träning. Studien ingår i Lottas doktorsavhandling.

2018 Annalisa Zecchin, Sinem Karaman, Kevin Campbell, Joshua Hooks, Stephanie Robinson och Rene Haegerling

Sex unga forskare tilldelades stipendium från SÖF för medverkan i Gordon Forskningsseminariuim i Lucca, Italien. Två fick resestipendier: Dr Annalisa Zecchin, Belgien och Dr Sinem Karaman, Finland.

Fyra fick posterbidrag: Doktoranderna Kevin Campbell, USA, Joshua Hooks och Stephanie Robinson, Storbritannien samt Dr Rene Haegerling, Stobritannien.

2019 Catharina Melander, Päivi Juuso, Malin Olsson

Catharina Melander, universitetslektor i omvårdnad, Päivi Juuso, universitetslektor i omvårdnad och Malin Olsson, biträdande professor i omvårdnad. De tre stipendiaterna är forskare vid Luleå Tekniska Universitet och genomförde studien ”Kvinnors upplevelser av att leva med lipödem”. Studien ingår i Catharinas doktorsavhandling.

2020 Agneta Hagren

Kontaktsjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus, Lund. För forskning om mätning av vävnadsvätska vid huvud- och halsregionen för att i ett tidigt skede kunna diagnostisera och behandla lymfödem efter cancerbehandling.

2020 Christoffer Cederland

Läkare, forskningsassistent vid plastikkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Christoffer deltar i ett projekt som bland annat vill ta reda på hur vävnad i kroppen påverkar mikrovågor. Han vill särskilt mäta på personer med lymfödem och andra kroniska ödem för att undersöka om tekniken kan användas för att upptäcka sådan sjukdom tidigare än idag.

2021 Johan Dahlberg

ST-läkare, doktorand, hudkliniken Umeå Universitetssjukhus. Kvalitativ studie för att öka medvetenheten kring personer som är drabbade av lipödem påverkas av sin sjukdom.

2022 Taia Mäkinen

Professor vid Uppsala universitet och ordförande för Gordon Research Conference (GRC), har tilldelats 30 000 kr för att stödja fyra unga forskares producerande av postrar som ska presenteras vid Gordon Research Conference hösten 2022. Deras forskning fokuserar på hur lymfkärl bildas under tidig embryonal utveckling.

2022 Johanna Falck

Doktorand vid Jönköping University, har tilldelats 70 000 kr för forskning om personers upplevelser och erfarenheter av att leva med lipödem samt erfarenheter inom hälso- och sjukvården av att vårda personer med lipödem.

2023 Charlotte Goodrose Flores

Stipendiaten har en gedigen bakgrund, dels inom klinisk verksamhet som dietist och dels inom forskning. Hennes forskningsplan ”Kroppsuppfattning och livskvalitet – en jämförelse mellan kvinnor med och utan lipödem” ger SÖF hopp att dessa kunskaper kan leda till en bättre förståelse för hur de kvinnor som diagnostiserats med lipödem lever och hur de kan få råd för att hantera sin situation för att förhindra försämring. Rapport om studien kommer att ske längre fram i webbinarium och i tidningen Lymfan.

2024 Johan Dahlberg

Doktorand på Umeå universitet och specialistläkare på hud- och STD-kliniken i Umeå. Den pågående avhandlingen behandlar ämnet lipödem och består av en intervjustudie i två delar; Fokus på erfarenheter av att leva med lipödem, samt erfarenheter av sjukvård och behandlingar.

2024 Agneta Hagren

Doktorand på Lunds universitet och kontaktsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus. Den pågående avhandlingen behandlar ämnet lymfödem i huvud- och halsområdet. Den undersöker mätmetodernas tillförlitlighet, förekomst av lymfödem och livskvalitetet hos patienter, samt ska undersöka behandlingseffekten av manuellt lymfdränage.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.