Stöd SÖFs verksamhet – varje bidrag gör skillnad

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa för en rättvis och jämlik vård för våra patientgrupper. Pengarna går framför allt till produktion och spridning av tidningen Lymfan, diagnosfoldrar, filmer och annat informationsmaterial. Men även till föreläsningar, uppvaktande av politiker, nationellt och internationellt nätverkande med forskare samt våra systerorganisationer.

Olika sätt att bidra:

Ge en minnesgåva

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av den du saknar samtidigt som du stödjer SÖF:s verksamhet.

Ge en gratulationsgåva

Med en jubileumsgåva kan du uppmärksamma  nära och käras högtidsdagar och samtidigt stödja SÖF.

Ge en gåva

Som givare är du med oss och kämpar för att SÖF:s vision ”Att alla som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet” ska kunna förverkligas.

Annonsera hos SÖF

Stöd SÖF och forskning genom att annonsera på vår hemsida.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.