Stödperson

Behöver du någon att prata med? Har du drabbats av ett kroniskt ödem (lymfödem, lipödem, Dercum och andra lymfatiska sjukdomar och tillstånd) eller tror du att du har det? Då kan det kännas skönt att ventilera sina funderingar och oro kring detta.

SÖF erbjuder dig möjligheten att ringa till en stödperson för att just bara prata. En person som lyssnar och informerar och kanske kommer med nya infallsvinklar. Kort sagt ett bollplank.

Stödpersonen har tystnadsplikt.

Ann Charlott Ågren
073-656 58 13
Pensionerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri

Ny stödperson för barn och ungdomar!

Vi hälsar vår medlem Egil Bergström hjärtligt välkommen som ny stödperson för barn och ungdomar! Egil har själv primärt lymfödem och ni kan läsa mer om honom och hans resa i Lymfan Nr 4 2021. Hur ni kommer i kontakt med Egil för råd, stöd och pepp finner ni på sidan 5. Att få prata med någon som verkligen förstår är viktigt och värdefullt – kanske främst för unga personer.

Egils mamma, Sara Bergström, har tidigare varit stöd-
person för barn, ungdom och familj men kommer fram-
över att helt ägna sig åt föräldrar och andra anhöriga till drabbade av kroniska ödem.
Sara nominerade 2021 Egils leg. arbetsterapeut och med. lymfterapeut, Ulrika Ehn, till Forum för Health Policys patientpris, som hon också vann. Det kan ni läsa mer om i Lymfan Nr 3 och 4 2021.

Kontakt Egil: egilbergst@gmail.com / 070–292 15 40
Kontakt Sara: msbergstrom37@gmail.com / 076–584 57 60

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.