08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Behöver du någon att prata med?

Ibland kan det vara skönt att ventilera sina funderingar och oro.

Fråga terapeuten

Här är du välkommen att ställa dina frågor om kroniska ödem till SÖF:s kliniska rådgivare.

Fråga SÖF:s kliniska rådgivare

Cancerlinjen

Cancerlinjens stödlinje finns för dig som är berörd av cancer oavsett var du bor eller vem du är.

Läs mer om stödlinjen

Ge en gåva

Ett bidrag till SÖF:s verksamhet hjälper oss att kämpa för en rättvis och jämlik vård för våra patientgrupper.

Stöd SÖF och ge en gåva

Stödperson

Har du drabbats av ett kroniskt ödem (lymfödem, lipödem, Dercum och andra lymfatiska sjukdomar och tillstånd) eller tror du att du har det? Då kan det kännas skönt att ventilera sina funderingar och oro kring detta.

SÖF erbjuder dig möjligheten att ringa till en stödperson för att just bara prata. En person som lyssnar och informerar och kanske kommer med nya infallsvinklar. Kort sagt ett bollplank.

Stödpersonen har tystnadsplikt.

Ann Charlott Ågren

073-656 58 13
Pensionerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri

Ny stödperson för barn och ungdomar!

Vi hälsar vår medlem Egil Bergström hjärtligt välkommen som ny stödperson för barn och ungdomar! Egil har själv primärt lymfödem och ni kan läsa mer om honom och hans resa i Lymfan Nr 4 2021. Hur ni kommer i kontakt med Egil för råd, stöd och pepp finner ni på sidan 5. Att få prata med någon som verkligen förstår är viktigt och värdefullt – kanske främst för unga personer.

Egils mamma, Sara Bergström, har tidigare varit stöd-
person för barn, ungdom och familj men kommer fram-
över att helt ägna sig åt föräldrar och andra anhöriga till drabbade av kroniska ödem.
Sara nominerade 2021 Egils leg. arbetsterapeut och med. lymfterapeut, Ulrika Ehn, till Forum för Health Policys patientpris, som hon också vann. Det kan ni läsa mer om i Lymfan Nr 3 och 4 2021.

Kontakt Egil: egilbergst@gmail.com / 070–292 15 40
Kontakt Sara: msbergstrom37@gmail.com / 076–584 57 60

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.