08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Utbildningar för vårdpersonal

 

Legitimerad vårdpersonal (sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare) kan fortbilda sig till medicinsk lymfterapeut. Nedan finns några exempel på vidareutbildning.

Tom Väisänen, lymfterapeut från Finland. tom.vaisanen@pp.inet.fi eller per telefon + 358 50 3494 345.

Pia Bergholm, leg fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut. Kontakt: pia@lymfhalsan.se
Tel 070-355 89 22.

 

Utbildning till medicinsk Lymfterapeut

Kursen går på halvfart september-november 2023 och omfattar 7,5 högskolepoäng .
15 dagar med fysisk närvaro vid Karolinska Insitutet i Stockholm och sex eftermiddagar via Zoom.
Kursens övergripande mål är fördjupad kunskap om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symtom relaterade till skador i lymfsystemet. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i ar bete med patienter. Särskilt fokus läggs vid kombinerad fysikalisk ödemterapi ( KFÖ) som innefattar kompressionsbehandling, fysisk aktivitet, manuellt lymfdränage, hudvård och egenvård.
Kursen leds av Pia Klernäs ( med.dr. leg fysioterapeut och med Lymfterapeut ) samt Tom Väisänen( leg fysioterapeut , med Lymfterapeut med många års lärarerfarenhet av KFÖ).
Läs mer/anmälan

Lipödem

Föreläsning för allmänläkare i Västmanland om Lipödem

Fortbildningskurs i lymfödem samt utbildning till

Gratis e-learning för läkare om diagnos och hantering av lipödem

Fortbildning för professionen om lipödem

Lymphatic Education & Research Network

LE&RN symposium series https://lymphaticnetwork.org/symposium-series

Lymph Flow and How it Regulates Lymphatic Function – Josh Scallan, PhD, Assistant Professor, Morsani College of Medicine at the University of South Florida

ILF – International Lymphoedema Framework

Lymphoedema Education Benchmark Statements (LEBS) – LEBS är ett internationellt konsensusdokument för minimikunskap i lymfologi för de som utbildas till arbets- och fysioterapeut, läkare och sjuksköterska. Det kan även användas i fortbildningen för vårdpersonal. LEBS togs fram av International Lymphoedema Frameworks utbildningskommitte, där SÖFs ordförande och kliniska rådgivare medverkade.

Norton school

Norton school är grundad av Steve Norton som är medförfattare till Joe Zuthers lärobok för utbildning av lymfterapeuter.
Onlinekurserna har fyra olika teman: https://www.nortonschool.com/onlinecourses.html

  1. Theoretical Review
  2. Lymphedema Bandaging: Video Practical Instruction
  3. Introduction to Lymphedema Therapy for Healthcare Professionals
  4. Introduction to Lymphedema & Therapy for Patients

Kurs 1 och 2 vänder sig till redan certifierade lymfterapeuter, som en slags repetition och teoretisk påbyggnad. Kurs 3 vänder sig till sjukvårdspersonal och är en introduktion till vad lymfterapi innebär. Kurs 4 är en undervisningskurs för patienter om lymfödem och lymfterapi.

Skandinavisk Forum for Lymfologi. Språk: Norska.

Lehrinstitut für Manuelle Lymphdrainage, tyskspråkiga kurser. Földi.

Lehrinstitut für Manuelle Lymphdrainage, engelskspråkiga kurser. Földi.

International Vodder School. Finns i Österrike, Tyskland, Canada och USA. Språk: tyska och engelska.

Leduc  England. Språk: Engelska.

Academy of lymphatic Studies (Acols) kurser över hela USA. Språk: Engelska.

Lymphologic.de Fulda i Tyskland.  Språk: Tyska.

University of Glasgows utbildning i lymfologi och lymfterapi

Ge en gåva

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa!
Till Ge en gåva

Bli medlem

bidrar du till vår kamp för diagnos och behandling.
Till Bli medlem

Webbshop

Genom att handla i vår webshop stödjer du SÖF och sprider kunskap!
Till webbshop

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.