08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

Vårdprogram

Vad finns det för vårdprogram?

Vårdprogrammet har fastställts av Regionala RCC i samverkan. Programmet har ändrats radikalt och det är värdefullt för alla om har behandlats för cancer och går igenom rehabilitering att veta sina rättigheter och hur du kan bli hjälpt med att lära dig leva med eller efter cancer.

Läs hela vårdprogrammet här

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.