SÖF – Västra Götaland

 

 SÖF Västra Götaland är en regionförening inom Svenska Ödemförbundet. Medlemmar som bor inom region Västra Götaland tillhör automatisk denna regionförening, om man inte har avsagt sig medlemskap i lokalföreningen.

Föreningen bildades den 21 april 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i regionföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

I regionen finns nedanstående lymfterapeuter fördelade enligt nedan. Uppdaterat januari 2022

  • Sahlgrenska sjukhuset tre. Tfn 031-342 10 00 (endast för canceropererade)
  • Södra Älvsborgs sjukhus två. Tfn 033-616 10 00
  • Uddevalla sjukhus en. Tfn 010-435 81 90
  • Regionhälsan, Göteborg två. Tfn  010-435 81 90
  • Mösseberg, Falköping två. Tfn 0515-432 00 (remiss behövs)

Styrelse 2022

Lillemor Sivemark, ordförande 

Kerstin Björfjäll, sekreterare 

Peter Hall, kassör 

Charlotta (Lotta) Overland, ledamot 

Ylva Augustsson, suppleant 

Elisabeth Ellström, suppleant

Elizabet Orstam, valberedningen

Ann-Louise Olsson, valberedningen

Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud samt medlemsregisteransvarig för SÖF Västra Götaland är Peter Hall.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Västra Götaland att få felaktiga uppgifter rättade.

Du når Peter Hall via vastra-gotaland@svenskaodemforbundet.se

Funktionsbrevlåda
vastra-gotaland@svenskaodemforbundet.se
Medlemstelefon: 076-863 35 34

Föreningsinformation
Föreningsform: Ideell förening
Org nummer: 802516 – 6094
Bankgiro: 207 – 4516
Swish: 123 35 781 76

Hemsida: https://svenskaodemforbundet.se/vastra-gotaland-2
Facebook: SÖF Västra Götaland

Då vi har ett samarbete med SENSUS, har vi framför allt våra medlemsmöten, styrelsemöten osv i deras lokaler på Drottninggatan 30 i Göteborg.


 

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.